Синева ЕООД – Силистра - Поддържане чистотата и сметосъбиране, стопанисване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и зеленчуци и други
+359 86 820 367
sivenass@abv.bg

"СИНЕВА" ЕООД

Поддържане чистотата и сметосъбиране, стопанисване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и зеленчуци и други.