Синева ЕООД – Силистра - Поддържане чистотата и сметосъбиране, стопанисване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и зеленчуци и други
+359 86 820 367
sivenass@abv.bg

Контанти

Home » Контанти

 • "СИНЕВА" ЕООД
  град Силистра
  ул. "Петър Бояджиев" №99
  ЕИК: 828054257
  Управител: Бойко Крумов
 • +359 86 820 367
 • sinevass@abv.bg